Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii u dzieci i młodzieży z samoistnymi bólami głowy


Psychological evaluation and methods of psychotherapy in children and adolescents with primary headache
Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Kaciński


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 35-40
Full text PDF Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii
u dzieci i młodzieży z samoistnymi bólami głSTRESZCZENIE
Autorzy przypomnieli o potrzebie diagnostyki psychologicznej u pacjentów w wieku rozwojowym z samoistnymi bólami głowy z uwagi na znaczenie czynników psychologicznych i społecznych w ich wywoływaniu. Omówili metody i cele diagnozy psychologicznej, akcentując znaczenie podmiotowości pacjenta w wyborze rodzaju terapii. Przedstawili zalety metody behawioralnej i poznawczo- behawioralnej oraz stosowanych w przebiegu terapii relaksacji, terapii poznawczej/treningu radzenia sobie ze stresem oraz biofeedbacku. Przypomnieli o mechanizmach i obszernie omówili wyniki dokumentujące skuteczność leczenia psychologicznego.

Słowa kluczowe: samoistne bóle głowy, ocena i pomoc psychologiczna, dzieci, młodzież


ABSTRACT
The authors reminded the necessity of psychological diagnosis in patients with primary headache in the developmental age due to the importance of psychological and social factors in its generation. They described methods and the aims of psychological diagnosis and also they stressed the importance of individual’s factors for the selection of type of therapy. Authors presented advantages of behavioral and cognitive-behavioral methods as well as relaxation, cognitive/trening make out stress therapy a biofeedback. They discussed both, the mechanisms and results of the psychological therapy.

Key words: primary headache, psychological evaluation and treatment, children, adolescent


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Prajsner B
Articles by:Zając A
Articles by:Gergont A
Articles by:Stolarska U

PubMed
Articles by:Prajsner B
Articles by:Zając A
Articles by:Gergont A
Articles by:Stolarska U


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych