Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wrodzone zaburzenia metabolizmu amin biogennych i pteryn


Congenitae disorders biogenic amines and pterines metabolism
1Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
Kierownik: doc. dr hab. E. Szczepanik

2Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Zaburzeń Metabolizmu,
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Kierownik: dr farm. J. Podleśny

3Klinika Chorób Metabolicznych, Endokrynologii i Diabetologii,
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Kierownik: doc. dr hab. J. Sykut-Ciegielska


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 41-50
Full text PDF Wrodzone zaburzenia metabolizmu
amin biogennych i pterynSTRESZCZENIE
Wrodzone zaburzenia metabolizmu amin biogennych i pteryn powodują dystonię wrażliwą na L-dopę oraz wiele ciężkich encefalopatii, które mogą rozpocząć się w okresie noworodkowym, niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie. Chore dzieci rozwijają się z opóźnieniem, mogą wykazywać objawy postępującej encefalopatii z objawami padaczki, zespołu pozapiramidowego pod postacią dystonii, parkinsonizmu dziecięcego, kryz oczno-zakrętowych, ślinotoku, zaburzeń termoregulacji. W diagnostyce konieczne jest oznaczenie stężenia aminokwasów, metabolitów amin biogennych oraz pteryn w płynie mózgowo rdzeniowym. Niedobór amin biogennych, w zależności od przyczyny deficytu, może być leczony podawaniem preparatów L-dopy, 5-hydroksytryptofanu oraz tetrahydrobiopteryny.

Słowa kluczowe: zaburzenia metabolizmu, aminy biogenne, pteryny


ABSTRACT
Inherited biogenic amines and pterins metabolism disorders cause dopa-responsive dystonia and many serious encephalopathies which may start in neonatal period, during infancy or in early childhood. The affected children suffer from developmental delay, seizures and progressive encephalopathy with extrapyramidal signs and symptoms as dystonia, infantile parkinsonism, oculogyric crises, salivation, temperature instability. The diagnosis requires investigation of amino acids, biogenic amines metabolites and pterins concentration in CSF. The deficiency of biogenic amines may be treated with L-dopa, 5-hydroxytryptophan and tetrahydrobiopterin respectively to the cause.

Key words: metabolism disorders, biogenic amines, pterines


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szymańska K
Articles by:Kuśmierska K
Articles by:Mierzewska H

PubMed
Articles by:Szymańska K
Articles by:Kuśmierska K
Articles by:Mierzewska H


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych