Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne


Back pain with non organic cause – biomechanical, neurophysiological and psychosocial determinants
Katedra Fizjoterapii GWSH, Katowice
Kierownik: prof. dr hab. n. med. K. Dobosiewicz


Neurol Dziec 2006; 15, 30: 51-58
Full text PDF Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, neSTRESZCZENIE
Postawa człowieka zależy od: wieku, płci, stanu zdrowia, czynników genetycznych, czynników społeczno-ekonomicznych, aktywności fizycznej oraz trybu życia. Prawidłowo ukształtowane krzywizny kręgosłupa, ustawienie miednicy i kończyn dolnych wpływają na odpowiedni rozwój mm antygrawitacyjnych. System kontroli odruchów postawy osiąga pełną dojrzałość po l8-21 roku życia, dlatego dzieci i młodzież nie odczuwają nieprawidłowej postawy, a jej bierna korekcja powoduje dyskomfort. Komitet Wykonawczy Europejskiej Komisji do Badań Naukowych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ustalił program opracowujący całokształt tego zagadnienia pod nazwą COSTB13, oparty na badaniach klinicznych i ankietowych. Wcześniej problem LBP u dzieci i młodzieży był nieznany. Przeprowadzone badania wykazały, że: • LBP koreluje z nadmiernym napięciem mięśni zginaczy podudzia oraz słabym napięciem prostowników stawu kolanowego. Nadmierna ruchomość zgięciowa odcinka lędźwiowego nie jest powodem bólów kręgosłupa, natomiast zmniejszona ruchomość kręgosłupa jest związana z LBP • osłabiona siła mięśniowa mięśni brzucha nie jest przyczyną LBP u dzieci szkolnych, zaś niedostateczna siła mięśni stabilizujących dolny odcinek kręgosłupa może powodować dolegliwości bólowe krzyża. Obniżona siła mięśni grzbietu może być czynnikiem ryzyka bólów pleców, jednak nie istnieją dowody, że zwiększona siła mięśni grzbietu zapobiega wystąpieniu bólów kręgosłupa u dzieci • brak aktywności fizycznej jak i intensywne uprawianie sportów są znaczącymi czynnikami ryzyka wystąpienia LBP u dzieci i młodzieży szkolnej • pozycja siedząca, w tym niefizjologiczne siedzenie jest przyczyną LBP • problem nadwagi u dzieci jako przyczyna bólów krzyża jest nieudowodniony.

Słowa kluczowe: bóle pleców u dzieci i młodzieży, postawa ciała, odruch postawy, czynniki ryzyka bólów pleców, prewencja bólów pleców


ABSTRACT
Human posture depends on age, sex, health state, genetic and socio-economic factors, physical activity, and lifestyle. Properly formed spinal curves as well as the position of the pelvis and lower extremities influence the development of anti-gravitation muscles. The system of postural reflex control reaches maturity at 18–21 years of age. That is why children and adolescents are not aware of postural abnormality and feel discomfort upon its passive correction. In the early 1990s, the European Commission for Scientific Research set down guidelines for the management of low back pain in children and adolescents (COSTB13), thus focusing interest on this previously neglected problem. Clinical studies and questionnaire analysis have demonstrated, the following: • low back pain correlates with increased muscle tone of the flexor of the leg and decreased muscle tone of the extensor of the knee joint. Excessive lumbar flexion mobility is not responsible for low back pain while reduced spinal mobility causes back pain • decreased strength of abdominal muscles is not the cause of low back pain in school children whereas insufficient strength of muscles which stabilize the lower segment of the spine may cause the pain. There is, however, no evidence that back pain in children can be prevented by increased back muscle strength • both lack of physical activity and strenuous exercise are significant risk factors for low back pain in children and adolescents • sitting position, particularly when incorrect, is the cause of low back pain • there is no evidence of a link between overweight and back pain in children.

Key words: low back pain in children and adolescents, posture, postural reflex, risk factors for low back pain, back pain prevention


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dobosiewicz K

PubMed
Articles by:Dobosiewicz K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych