Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży (Sclerosis Multiplex - SM)


Sclerosis Multiplex in childhood and adolescence


Neurol Dziec 2003; 12, 24: 57-62STRESZCZENIE
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą neurologiczną, uwarunkowaną złożonymi mechanizmami immunologicznymi. U dzieci choroba ta stanowi dylemat diagnostyczny. Patogeneza SM nie jest do końca wyjaśniona, jednakże istnieją dowody na pochodzenie autoimmunologiczne zmian zapalnych, demielinizacyjnych i uszkodzeń aksonalnych. Zakażenie, zwłaszcza wirusowe, prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w rozwoju SM. 3,5-6% populacji chorującej na SM jest poniżej 17 r.ż. Procentowy udział objawów zapoczątkowujących SM u dzieci jest różny, zależnie od prezentowanych prac. SM u dzieci wymaga różnicowania z: ADEM, chorobami metabolicznymi, leukodystro . ami, zespołami genetycznymi, chorobami naczyniowymi i innymi. Od czasu zastosowania MR w neuroobrazowaniu mózgu i rdzenia zwiększa się liczba doniesień o SM u dzieci. Istotnym elementem diagnozy SM jest wykazanie w MR „rozprzestrzeniania się zmian w czasie i przestrzeni”. Badania parakliniczne nie są specy. czne dla tej jednostki i występują również w innych chorobach demielinizacyjnych. Podczas ostatnich kilku lat leczenie SM uległo znaczącym zmianom. Leczenie uwzględnia postępowanie w ostrym rzucie SM, zmniejszenie nasilenia objawów towarzyszących i terapię mody. kującą chorobę. Na koniec przedstawiono przykładowe zestawienie kosztów terapii.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane u dzieci, objawy zapoczątkowujące chorobę, leczenie


ABSTRACT
SM is a chronic neurologic disease resulting from complex immunological mechanisms. The disease is still considered a diagnostic dilemma. The pathogenesis of SM is not fully understood, but there are strong arguments for autoimmune origin of inflammatory, demyelinating changes and axonal loss. Infections, specially viral, most likely play a major role in developing SM. Occurrence is rare before 17 years of age, accounting for only 3.5-6% of total cases. The proportional share of symptoms initiating SM in children varies according to different authors. Differential diagnosis should exclude the following: ADEM, metabolic disorders, leukodystrophies, genetic syndromes, vascular disorders and others, before establishing SM in children. Since the advent of magnetic resonance imaging (MRI) of brain and spinal cord reports of pediatric SM are increasing. The most crucial part in establishing SM diagnosis is demonstrating on MRI “dissemination of the changes in time and space”. Paraclinical studies are not specific to this disease and can be found is other demyelinating disorders. During recent years treatment of SM has undergone major changes. The management includes procedures in acute relapse, decreasing intensity of accompaning symptoms and disease modifying agents. Ultimately exemplary costs of the therapy were presented.

Key words: sclerosis multiplex in children, symptoms initiating SM, treatment.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Marszał E

PubMed
Articles by:Marszał E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych