Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspekt neurochirurgiczny


Lumbar disc herniation in childhood – neurosurgical aspect
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Ordynator: dr hab. n. med. M. Mandera


Neurol Dziec 2006; 15, 30: 59-64
Full text PDF Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspekt neurochirurgicznySTRESZCZENIE
Dyskopatia lędźwiowa jest rzadko rozpoznawana u dzieci i młodzieży, a jeszcze rzadziej wymaga ona leczenia operacyjnego. Autorzy dokonują przeglądu informacji zawartych w piśmiennictwie na temat dyskopatii lędźwiowej w populacji pediatrycznej i dla zilustrowania przedstawiają przypadek 12-letniego chłopca operowanego z powodu wypukliny jądra miażdżystego w przestrzeni L5/S1. Celem pracy było krytyczne przedyskutowanie diagnostycznych i terapeutycznych aspektów tej jednostki chorobowej u dzieci, a w szczególności problemu leczenia chirurgicznego. Postawiono pytanie, czy i kiedy leczenie operacyjne powinno być brane pod uwagę i podjęto próbę odpowiedzi w kontekście odległych wyników leczenia. We wnioskach autorzy sugerują, że chociaż podstawową metodą leczenia w tych przypadkach jest postępowanie zachowawcze, to jednak nie należy zwlekać z podjęciem decyzji o operacji w sytuacji braku efektywności leczenia zachowawczego.

Słowa kluczowe: dyskopatia lędźwiowa, dzieci, młodzież, leczenie chirurgiczne


ABSTRACT
Lumbar disc herniation is uncommon in children and adolescents, and even more rarely surgical treatment is necessary in such cases. The authors review the literature reports of lumbar disc herniation in pediatric population and present for illustration a case of a 12-year-old boy treated surgically for L5/S1 disc herniation. The purpose of this paper was to discuss the diagnostic and management aspects of this entity in children, particularly the problem of surgical treatment. The question “whether and when” surgical treatment should be considered was raised and discussed in view of long-term outcome. In conclusions authors suggest that although conservative treatment is the mainstay of therapeutic strategy, surgical methods should be considered whenever conservative therapy is ineffective.

Key words: lumbar disc herniation, children, adolescents, surgery


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Mandera M

PubMed
Articles by:Mandera M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych