Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 11/2002 Issue 22

EDITORIAL

Uszkodzenia przed- i okołoporodowe układu nerwowego jako podłoże zaburzeń neurologicznych u noworodków
Pre- and perinatal damage of the nervous system as background of neurologic lesions in infants
Maria Dąmbska
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 9-14

ORIGINAL ARTICLES

Stany dysrafii i współistniejące wady ośrodkowego układu nerwowego - neuropatologia i implikacje kliniczne
Dysraphic syndromes and related anomalies of central nervous system - neuropathology and clinical implications
Bogna Schmidt-Sidor, Hanna Mierzewska, Waldemar Lechowicz, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Elżbieta Kosno- Kruszewska
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 15-20

Udar niedokrwienny mózgu u dzieci - analiza przypadków ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka
Brain ischemic stroke in children - case analysis with the focus on risk factors
llona Kopyta, Ewa Emich-Widera, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 21-28

Badania molekularne u osób z rozpoznaniem choroby Friedreicha. Ocena zależności genotypowo-fenotypowej
Molecular study of patients with diagnosis of Friedreich disease. Genotyp and phenotype analysis
Tomasz Mazurczak
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 29-40

Ocena psychologiczna dzieci z torbielą przegrody przeźroczystej. Wyniki wstępne
Psychological evaluation in children with a cavum of the septum pellucidum. Preliminary data
Marek Kaciński, Barbara Prajsner, Alicja Kubik
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 41-48

REVIEW PAPERS

Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Speech disturbances in children with cerebral palsy
Dorota Otapowicz, Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 49-58

CASE REPORTS

Idiopatyczna dystonia torsyjna - opis przypadku
Idiopatic torsion dystonia - case report
Krystyna Szymańska, Tomasz Mazurczak
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 59-64

Choroba Hallervordena-Spatza - opis przypadku o mniej typowym obrazie rezonansu magnetycznego (MRI)
Hallervorden-Spatz disease - case raport of less typical MRI image
Jolanta Biernawska, Iwona Tubek, Marek Konopka, Sławomir Tubek, Krystyna Pierzchała
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 65-68

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 69-70)


Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych