Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 13/2004 Issue 25

EDITORIAL

Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba - nowa śmiertelna choroba wieku dziecięcego wywołana przez priony
Variant Creutzfeldt-Jakob disease - a novel fatal disease of children and adolescents
Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Rafał Grams
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 7-22

ORIGINAL ARTICLES

Charakterystyka stwardnienia rozsianego u dzieci na podstawie obserwacji dziesięciorga chorych
Multiple sclerosis in ten children
Marek Kaciński, Alicja Kubik, Aleksandra Gergont, Ewa Domaradzka, Magdalena Jaworek
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 23-30

Ocena zachowania się kąta biernego unoszenia stopy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz u dzieci o prawidłowym rozwoju ruchowym
Assessment of the passive foot dorsiflexion behaviour in children with cerebral palsy and children with normal motor development
Zbigniew Kalinowski, Katarzyna Sakławska
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 31-44

REVIEW PAPERS

Padaczka uogólniona wieku dojrzewania
Generalized epilepsy in adolescence
Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 45-50

CASE REPORTS

Szum w uchu jako objaw klinicznego ujawnienia anomalii naczyniowej OUN
Tinnitus as a symptom of clinical manifestation of vascular anomaly CNS
Leszek Piasecki, Jadwiga Stankiewicz, Maciej Wawrzyńczyk, Jan Głowacki
Neurol Dziec 2005; 13, 25: 51-54

Zespół górnego otworu klatki piersiowej u 16-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i wczesne wyniki leczenia operacyjnego
Thoracic outlet syndrome in a 16-year-old girl - diagnostic difficulties and early surgical results
Sławomir Kroczka, Marek Kaciński, Małgorzata Steczkowska-Klucznik
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 55-62

Przypadek autyzmu maskowanego padaczką
A case of autism masked by epilepsy
Krzysztof Sendrowski, Dorota Otapowicz, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 63-68

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych