Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 13/2004 Issue 26

EDITORIAL

Zastosowanie spektroskopii protonowej RM w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
Application of proton MR spectroscopy in diagnosis of pediatric central nervous system diseases
Krzysztof Zakrzewski
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 7-14

ORIGINAL ARTICLES

Koagulopatie oraz zaburzenia immunologiczne jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci
The coagulopathies and immunological disturbances as risk factors of ischemic stroke in children
Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 15-22

Polimorfizm PstI 561A→C genu selektyny-E i udar niedokrwienny mózgu u dzieci: pilotowe badanie związków. Część I
E-selectin gene psti 561A→C polymorphism and brain ischemic stroke in children: association pilot-study. Part one
Iwona Żak, Beata Sarecka, Anna Balcerzyk, Paweł Niemiec, Ewa Emich-Widera, Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2006; 13, 26: 23-30

Polimorfizm HinfI 677C→T genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej i udar niedokrwienny mózgu u dzieci: pilotowe badanie związków. Część II
Methylenetetrahydrofolate reductase gene HinfI 677C→T polymorphism and brain ischemic stroke in children: association pilot-study. Part two
Iwona Żak, Beata Sarecka, Anna Balcerzyk, Paweł Niemiec, Ewa Emich-Widera, Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 31-36

Urazy głowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ich przyczyny, diagnostyka i uwarunkowania społeczne
Head traumas in preschool and school children – their reasons, diagnostics and social conditions
Elżbieta Marszał, Ewa Emich-Widera, Anna Szczygieł, Magdalena Garbacz
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 37-42

REVIEW PAPERS

Badania elektroencefalografi czne i metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego mózgu w wyjaśnieniu patogenezy dysleksji rozwojowej
Elektroencephalography and brain functional resonance studies in the explanation of pathogenesis in developmental dyslexia
Janusz Wendorff, Barbara Wiśniewska, Bożena Góraj, Anna Salagierska-Barwińska
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 43-52

CASE REPORTS

Zespól Klippela–Trenaunaya — opis przypadku
Klippel–Trenaunay Syndrome — clinical presentation
Marcin Żarowski, Małgorzata Zgorzalewicz, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 53-54

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 55-62)


Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych