Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 14/2005 Issue 27

EDITORIAL

Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym
Specific and alternative ways of treatment in children with cerebral palsy
Małgorzata Domagalska, Krzysztof Czupryna, Andrzej Szopa, Janusz Nowotny
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 7-16

ORIGINAL ARTICLES

Osteoporoza wieku rozwojowego jako przyczyna zaburzeń chodu i innych objawów sugerujących chorobę neurologiczną
Osteoporosis of developmental age as a cause of gait disturbances and other symptoms suggesting neurological disease
Krystyna Dobosiewicz, Anna Jędrzejewska, Jacek Durmała, Anna Obuchowicz, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Hanna Jendrzejek, Irena Dyner-Jama, Maria Flak, Halina Haratykova
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 17-26

Dieta ketogenna w leczeniu opornych padaczek wieku dziecięcego – doświadczenia Kliniki Neurologii ICZMP w Łodzi
The ketogenic diet in refractory childhood epilepsy – experience of Department of Neurology RIPMH in Łódź
Maria Zubiel, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 27-30

REVIEW PAPERS

Dystrofia miotoniczna - obraz kliniczny, patogeneza i diagnostyka
Myotonic dystrophy - clinical picture, pathogenesis and diagnostics
Małgorzata Sadowska, Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 31-36

Miejsce rezonansu magnetycznego w łańcuchu diagnostycznym wrodzonych chorób istoty białej i innych zwyrodnieniowych chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
The role of magnetic resonance imaging in the diagnosis of congenital white matter diseases and other degenerative processes of the central nervous system in children
Monika Bekiesińska-Figatowska, Elżbieta Jurkiewicz, Krzysztof Wagiel, Tomasz Kmieć
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 37-46

CASE REPORTS

Omówienie trzech rodzin z dystrofią miotoniczną DM1
Presentation of three families with myotonic dystrophy DM1
Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, Małgorzata Sadowska, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 47-52

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 53-58)

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych