Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 16/2007 Issue 31

EDITORIAL

Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego głowy w diagnostyce zmian niedotlenieniowoniedokrwiennych u noworodków
Magnetic resonance imaging for diagnosis of hypoxicischemic lesions in newborns
Grażyna Hnatyszyn
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 7-12
Abstract  |  Full textPDF Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego
głowy w diagnostyce zmian niedotlenieniowonie

ORIGINAL ARTICLES

Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowomózgowych u dzieci. Rola konsultacji neurologicznej
Management in minor and mild head injury in children (algorithm). The role of the neurological examination/consultation
Stanisław Kwiatkowski, Marek Valenta, Teresa Grodzicka, Grzegorz Klauz, Przemysław Grzegorzewski, Zdzisław Kawecki
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 13-16
Abstract  |  Full textPDF Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowomózgowych u dzieci. Rola

Omdlenia u dzieci i młodzieży – interdyscyplinarny problem diagnostyczny
Syncope in children and adolescents – the interdisciplinary diagnostic problem
Ewa Emich-Widera, Barbara Szwed-Białożyt, Anna Kostorz, Beata Kazek, Elżbieta Marszał, Lesław Szydłowski, Grażyna Giec-Fuglewicz, Teresa Bilewicz-Wyrozumska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 17-22
Abstract  |  Full textPDF Omdlenia u dzieci i młodzieży – interdyscyplinarny problem diagnostyczny

Napady padaczkowe i padaczka w udarach niedokrwiennych mózgu u dzieci
Epileptic seizures and epilepsy in ischemic stroke in children
Ewa Pilarska, Małgorzata Lemka
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 23-28
Abstract  |  Full textPDF Napady padaczkowe i padaczka w udarach niedokrwiennych mózgu u dzieci

Zespół Westa sprzężony z chromosomem X
X-Linked West syndrome
Elżbieta Szczepanik, Tomasz Mazurczak, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Nawara
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 29-34
Abstract  |  Full textPDF Zespół Westa sprzężony z chromosomem X

REVIEW PAPERS

Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii u dzieci i młodzieży z samoistnymi bólami głowy
Psychological evaluation and methods of psychotherapy in children and adolescents with primary headache
Barbara Prajsner, Anna Zając, Aleksandra Gergont, Urszula Stolarska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 35-40
Abstract  |  Full textPDF Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii
u dzieci i młodzieży z samoistnymi bólami gł

Wrodzone zaburzenia metabolizmu amin biogennych i pteryn
Congenitae disorders biogenic amines and pterines metabolism
Krystyna Szymańska, Katarzyna Kuśmierska, Hanna Mierzewska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 41-50
Abstract  |  Full textPDF Wrodzone zaburzenia metabolizmu
amin biogennych i pteryn

CASE REPORTS

Nieinwazyjne leczenie mnogich ropni mózgu w przebiegu noworodkowego zapalenia opon mózgowordzeniowych o etiologii Proteus mirabilis - opis przypadku
A noninvasive treatment of multiple brain abscesses in the course of neonatal cerebrospinal meningitis with Proteus mirabilis as etiological agent - a case study
Aleksandra Billewicz-Kraczkowska, Beata Kulik-Rechberger, Wanda Furmaga-Jabłońska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 51-54
Abstract  |  Full textPDF Nieinwazyjne leczenie mnogich ropni mózgu
w przebiegu noworodkowego zapalenia opon mózgowordz

Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego u dziecka z chorobą Kawasaki – opis przypadku
Nervous system symptoms in a patient with the Kawasaki disease – case presentation
Mirosław Jasiński, Beata Gołębiowska-Gągała, Małgorzata Wieleba
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 55-60
Abstract  |  Full textPDF Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego
u dziecka z chorobą Kawasaki – opis przy

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 61-66)
Full textPDF Magnetostymulacja z jonowym rezonansem
cyklotronowym jako nowa metoda wspomagająca
leczenie p

Full textPDF Porównanie stabilności stężeń i skuteczności dwóch postaci walproinianu w leczeniu padacz

Full textPDF Ocena skuteczności lewetiracetamu u 40 dzieci z padaczką oporną na leki

SUMMARIES FROM FOREIGN JOURNALS
(p. 73-78)
Full textPDF

CHRONICLE AND INFORMATION
(p. 79-82)

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych