Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 21/2012 Issue 42

EDITORIAL

Rola homocysteiny w fizjologicznym rozwoju i patofizjologii zaburzeń układu nerwowego u dzieci
The role of homocysteine in the physiological development and pathophysiology of disorders of the nervous system in children
Anna Winczewska-Wiktor, Bogna Malendowicz-Major, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 11-21
Abstract  |  Full textPDF Rola homocysteiny w fizjologicznym rozwoju i patofizjologii
zaburzeń układu nerwowego u dziec

ORIGINAL ARTICLES

Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów z padaczką wśród nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego
Awareness of the presence of health and learning problems of students with epilepsy among teachers in the area of the Swietokrzyskie Voivodeship
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Alicja Stradomska, Jolanta Sabat, Marzena Biskupska-Kostecka, Ewa Boksa
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 23-34
Abstract  |  Full textPDF Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów
z padaczką wśród nau

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne
Quality of life of children and adolescents with cerebral palsy and intellectual disability. Selected social and demographic conditionings
Agata Michalska, Ewa Boksa, Janusz Wendorff, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 35-44
Abstract  |  Full textPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci i młodzieży
Fluency task utility in differential diagnosis of neurological disorders in children and adolescence
Daria Biechowska, Izabela Kaczmarek, Marta Witkowska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 45-51
Abstract  |  Full textPDF Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń
neurologicznych u dzie

REVIEW PAPERS

Zawroty głowy u dzieci - klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka
Vertigo in children - classification, causes, symptoms and diagnostics
Ewa Pilarska, Seweryna Konieczna, Małgorzata Lemka
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 53-58
Abstract  |  Full textPDF Zawroty głowy u dzieci - klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka

Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci
Therapeutic robots in neurorehabilitation of children
Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 59-64
Abstract  |  Full textPDF Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci

Briveracetam and Seletracetam – two new third-generation antiepileptic drugs
Briweracetam i Seletracetam – dwa nowe leki przeciwpadaczkowe trzeciej generacji
Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Mirosław Jasiński
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 65-68
Abstract  |  Full textPDF Briveracetam and Seletracetam – two new third-generation antiepileptic drugs

CASE REPORTS

Opis przypadku 15-letniej dziewczynki z zespołem Aperta
Apert syndrome – a case of the 15-year old girl
Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Barbara Artemowicz
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 69-72
Abstract  |  Full textPDF Opis przypadku 15-letniej dziewczynki z zespołem Aperta

Padaczka w zespole Aperta – opis przypadku
Epilepsy in Apert syndrome – case report
Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Barbara Artemowicz
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 73-77
Abstract  |  Full textPDF Padaczka w zespole Aperta – opis przypadku

Anti-NMDA receptor encephalitis – case report
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – opis przypadku
Monika Służewska-Niedźwiedź, Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Paweł Urbanowski, Bogusław Paradowski, Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Hanna Maksymowicz, Lech Kipiński
Neurol Dziec 2012; 21, 42: 79-84
Abstract  |  Full textPDF Anti-NMDA receptor encephalitis – case report

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 85-89)
Full textPDF

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA
(p. 91-93)
Full textPDF

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 95-98)
Full textPDF Ewa Emich-Widera, Streszczenie pracy habilitacyjnej

LETTERS TO EDITOR
(p. 99-101)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych