Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 21/2012 Issue 43

EDITORIAL

Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej noworodków
Therapeutic hypothermia in hypoxic-ischemic encepalopathy of neonates
Monika Nowacka-Gotowiec, Dorota Dunin-Wąsowicz
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 11-17
Abstract  |  Full textPDF Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej
noworodków

ORIGINAL ARTICLES

Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome
Cytokiny prozapalne w surowicy pacjentów z zespołem Downa
Joanna Śmigielska-Kuzia, Krzysztof Sendrowski, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Beata Olchowik, Magdalena Cholewa, Wojciech Sobaniec, Beata Żelazowska-Rutkowska, Anna Stasiak-Barmuta, Milena Żochowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 19-25
Abstract  |  Full textPDF Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome

Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVA
Cerebral developmental venous anomalies – DVA
Agata Banach, Agata Hałabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 27-32
Abstract  |  Full textPDF Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVA

Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw leczonego w dzieciństwie zespołu Guillain-Barre
Neurophysiological studies of the median nerve in the assessment of the consequences of being treated in childhood Guillain-Barre syndrome
Sławomir Kroczka, Małgorzata Steczkowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 33-38
Abstract  |  Full textPDF Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw
leczonego w dzieciństwie ze

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania kliniczne
Quality of life of children and young people with cerebral palsy and intellectual disability. Selected clinical conditionings
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Ewa Boksa, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 39-48
Abstract  |  Full textPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Rodzinne uwarunkowania społeczno-demograficzne
Quality of life of children and young people with cerebral palsy and intellectual disability. Socio-demographic family conditionings
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Ewa Boksa, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 49-58
Abstract  |  Full textPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

REVIEW PAPERS

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową
Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele
Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna Oksiuta, Ewa Dzienis-Koronkiewicz
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 59-63
Abstract  |  Full textPDF Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną
oponowo-rdzeniową

Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole Downa
Neurophysiological basis of muscle hypotonia in Down syndrome
Beata Olchowik, Krzysztof Sendrowski, Joanna Śmigielska-Kuzia, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 65-69
Abstract  |  Full textPDF Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole Downa

Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice
Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej przebiegające z utratą przytomności
Magdalena Cholewa, Stefan Sobaniec, Piotr Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Milena Żochowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 71-78
Abstract  |  Full textPDF Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice

Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
Strabismus in children with cerebral palsy
Małgorzata Mrugacz, Krzysztof Bandzul
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 79-83
Abstract  |  Full textPDF Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

CASE REPORTS

Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadku
Movement disorders during sleep in children – a case report
Monika Cieślik, Małgorzata Drzewiecka, Agnieszka Piasna, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 85-89
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadku

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA
(p. 91-92)
Full textPDF

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 93-95)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych