Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 22/2013 Issue 45

EDITORIAL

Miejsce dziecięcych zespołów okresowych w nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy
The place of childhood periodic syndromes in the new International Classification of Headache Disorders
Anna Winczewska-Wiktor, Ewa Pilarska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 11-18
Abstract  |  Full textPDF Miejsce dziecięcych zespołów okresowych w nowej Międzynarodowej
Klasyfikacji Bólów Głowy

ORIGINAL ARTICLES

Ocena dynamiki wychyleń tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej oraz pola powierzchni stabilogramu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Assessment of the dynamics of body sway in the frontal and sagi ttal plane, and the surface area of stabilogram in children with cerebral palsy
Grażyna Paszko-Patej, Wojciech Sobaniec, Wojciech Kułak, Robert Terlikowski, Bożena Okurowska-Zawada, Dorota Sienkiewicz, Katarzyna Kawnik
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 19-23
Abstract  |  Full textPDF Ocena dynamiki wychyleń tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej
oraz pola powierzch

Wpływ piracetamu na stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi u dzieci z padaczką
Effect of piracetam on valproic acid serum concentration in epileptic children
Krzysztof Sendrowski, Elżbieta Paluszek, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 25-28
Abstract  |  Full textPDF Wpływ piracetamu na stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi u dzieci z padaczką

Grapefruit Juice Increases Serum Concentration of Carbamazepine in Epileptic Children
Wpływ soku grejpfrutowego na stężenie karbamazepiny w surowicy krwi u dzieci z padaczką
Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Wojciech Kułak, Urszula Słowikowska, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 29-32
Abstract  |  Full textPDF Grapefruit Juice Increases Serum Concentration of Carbamazepine
in Epileptic Children

REVIEW PAPERS

Trening siłowy w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: przegląd piśmiennictwa
Strength training as a form of rehabilitation in children and adolescents with cerebral palsy: a review
Jakub Gąsior, Mariusz Pawłowski, Marcin Bonikowski, Piotr Jeleń, Janusz Błaszczyk
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 33-50
Abstract  |  Full textPDF Trening siłowy w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym: przeg

Neuralgie nerwów czaszkowych u dzieci
Cranial neuralgias in children
Jędrzej Fliciński, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 51-60
Abstract  |  Full textPDF Neuralgie nerwów czaszkowych u dzieci

CASE REPORTS

Zespół naczyniaków gumiastych u 2-letniej dziewczynki
Blue rubber bleb nevus syndrome in 2 years old girl
Ewa Jamroz, Antoni Pyrkosz, Jacek Micuła, Wojciech Madziara, M. Kajor, Justyna Paprocka, Aleksandra Kiełtyka
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 61-65
Abstract  |  Full textPDF Zespół naczyniaków gumiastych u 2-letniej dziewczynki

Fotowrażliwość w zespole Dravet na przykładzie dziewczynki z mikrodelecją w locus 2q24.3 obejmującą gen SCN1A – opis przypadku
Photosensitivity in a girl with Dravet syndrome due to microdeletion in 2q24.3 locus of SCN1A gene – a case report
Elżbieta Szczepanik, Iwona Terczyńska, Anetta Jeziorek, Jolanta Tryfon, Dorota Hoffman-Zacharska
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 67-72
Abstract  |  Full textPDF Fotowrażliwość w zespole Dravet na przykładzie dziewczynki
z mikrodelecją w <i>locus</i> 2

Wrodzona postać choroby Pelizaeusa-Merzbachera jako wynik submikroskopowej duplikacji Xq21-22 obejmującej gen PLP1 – opis przypadku
Connatal Pelizaeus-Merzbacher disease caused by Xq21-22 submicroscopic duplication including the PLP1 gene – case report
Dorota Hoffman-Zacharska, Hanna Mierzewska, Tomasz Mazurczak, Katarzyna Derwińska, Paulina Górka, Joanna Kłyszejko, Sylwia Szkudlińska-Pawlak, Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2013; 22, 45: 73-77
Abstract  |  Full textPDF Wrodzona postać choroby Pelizaeusa-Merzbachera jako wynik
submikroskopowej duplikacji Xq21-22

CONFERENCES - MEETINGS - SYMPOSIA
(p. 79-83)
Full textPDF

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 85-89)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych