Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 23/2014 Issue 47

EDITORIAL

Narcolepsy in children
Narkolepsja u dzieci
Marcin Żarowski, Barbara Steinborn, Sanjeev V. Kothare
Neurol Dziec 2014; 23, 47: 9-19
Abstract  |  Full textPDF Narcolepsy in children

ORIGINAL ARTICLES

Wykorzystanie skali PPAC w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego
Application of PPAC Inventory in rehabilitation of children with multiple disabilities due to cerebral palsy
Katarzyna Nowak, Krzysztof Sendrowski, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2014; 23, 47: 21-28
Abstract  |  Full textPDF Wykorzystanie skali PPAC w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną w

Czynniki wpływające na możliwość chodu u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
Factors influencing the ability of ambulation in children with myelomeningocele
Paweł Okulewicz, Iwona Rotter
Neurol Dziec 2014; 23, 47: 29-34
Abstract  |  Full textPDF Czynniki wpływające na możliwość chodu u dzieci z przepukliną
oponowo-rdzeniową

Ocena treningu z wykorzystaniem zautomatyzowanej ortezy Lokomat (Hocoma)® w usprawnianiu dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne
Evaluation of training using Lokomat (Hocoma)® in physiotherapy process of children and adolescents with cerebral palsy – preliminary report
Mariusz Pawłowski, Jakub Gąsior, Patrycja Mrozek, Marcin Bonikowski, Janusz Błaszczyk, Marek Dąbrowski
Neurol Dziec 2014; 23, 47: 35-40
Abstract  |  Full textPDF Ocena treningu z wykorzystaniem zautomatyzowanej ortezy Lokomat (Hocoma)® w usprawnianiu dz

REVIEW PAPERS

Neurofeedback as an aid in the treatment and rehabilitation of selected neurological disorders
Neurofeedback – metoda wspomagająca w leczeniu i rehabilitacji wybranych zaburzeń neurologicznych
Piotr Sobaniec, Lynda Thompson, Michael Thompson, Milena Żochowska, Leszek Boćkowski, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2014; 23, 47: 41-50
Abstract  |  Full textPDF Neurofeedback as an aid in the treatment and rehabilitation of selected neurological disorders

Wpływ różnych form interwencji medycznej i fizjoterapeutycznej na wydatek energetyczny chodu wyrażony wskaźnikiem EEI (energy expenditure index) u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd piśmiennictwa
The effect of various forms of medical or physiotherapeutic intervention on gait energy expenditure expressed by the Energy Expenditure Index (EEI) in patients with cerebral palsy – a literature review.
Jakub Gąsior, Piotr Jeleń, Mariusz Pawłowski, Marcin Bonikowski, Marek Dąbrowski
Neurol Dziec 2014; 23, 47: 51-59
Abstract  |  Full textPDF Wpływ różnych form interwencji medycznej i fizjoterapeutycznej na wydatek energetyczny chodu

CASE REPORTS

Limbiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał anty-LGI1 u 3-letniego chłopca. Przedstawienie przypadku
Limbic encephalitis with anti-LGI1 antibodies in 3-year old boy. A case report
Mariola Rudzka-Dybała, Iwona Terczyńska, Joanna Kłyszejko, Elżbieta Szczepanik
Neurol Dziec 2014; 23, 47: 61-66
Abstract  |  Full textPDF Limbiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał anty-LGI1
u 3-letniego chłopca. Przedst

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych