Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 25/2016 Issue 50

EDITORIAL

Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Depictions of headache in literary fiction and poetry based on the chosen works
Beata Konieczna, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.359
Abstract  |  Full textPDF Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych
utworów

ORIGINAL ARTICLES

Zastosowanie FDG PET/CT w kwalifikacji dzieci z padaczką lekooporną do leczenia neurochirurgicznego
The Role of FDG PET/CT in qualification for neurosurgical treat ment children with refractory epilepsy
Marcin Chyra, Marek Mandera, Magdalena Dudzińska, Małgorzata Mikanik-Klemens
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 19-26 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.362
Abstract  |  Full textPDF Zastosowanie FDG PET/CT w kwalifikacji dzieci z padaczką lekooporną
do leczenia neurochirurgic

Ogniskowy początek wyładowań w napadach nieświadomości w obrazowaniu czasowo-przestrzennym MEG
Focal onset in absence seizures: evidence from MEG spatio -temporal dynamics
Rafal Nowak, Sandra Gimenez
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 27-32 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.363
Abstract  |  Full textPDF Ogniskowy początek wyładowań w napadach nieświadomości
w obrazowaniu czasowo-przestrzennym

Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem – późne następstwa neurologiczne, psychologiczne i w badaniach metodą rezonansu magnetycznego: seria przypadków
Out-of-hospital cardiac arrest – the late neurological, psychological functions and cerebral change on MRI study: a case series
Łukasz Szlachciński, Katarzyna Połatyńska, Katarzyna Szaflik, Joanna Hładuńska, Agnieszka Bianek-Bodzak Agnieszka, Wojciech Krajewski
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 33-38 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.360
Abstract  |  Full textPDF Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem – późne następstwa neurologiczne, psychologicz

Wpływ stresu ortostatycznego na równowagę współczulno - przywspółczulną i przepływ mózgowy krwi u dzieci z migreną
Results of orthostatic challenge on sympatho -vagal balance and cerebral blood flow in children with migraine
Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Marek Kaciński
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 39-46 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.364
Abstract  |  Full textPDF Wpływ stresu ortostatycznego na równowagę współczulno -
przywspółczulną i przepływ móz

Wybrane aspekty epidemiologii napadu drgawek gorączkowych u dzieci
Selected aspect of the epidemiology of febrile seizures in children
Krystyna Gontko-Romanowska, Zbigniew Żaba, Paweł Panieński, Michał Szemień, Magdalena Łukasik-Głębocka, Krystian Ratajczak, Jacek Górny, Adrian Chrobak
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 47-51 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.365
Abstract  |  Full textPDF Wybrane aspekty epidemiologii napadu drgawek gorączkowych u dzieci

Zespół Guillain-Barré u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w latach 2011–2014
Guillan-Barre Syndrome in children hospitalized in Neurology Department in 2011–2014
Ilona Kopyta, Ewa Domaradzka
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 53-59 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.366
Abstract  |  Full textPDF Zespół Guillain-Barré u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Pediatrii
i Neurologii Wieku Ro

Różnice w postrzeganiu wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną przez rodziców, nauczycieli i pielęgniarki
Differences in the parents, teachers and nurses' perception of the functioning of families with an intellectually disabled child – selected aspects
Andrzej Guzowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Magdalena Grassmann
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 61-72 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.361
Abstract  |  Full textPDF Różnice w postrzeganiu wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawn

REVIEW PAPERS

Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (FSHD) – aktualny stan wiedzy
Facio-scapulo-humeral dystrophy (FSHD) – the latest update
Karolina Aragon-Gawińska, Anna Potulska-Chromik, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 73-77 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.367
Abstract  |  Full textPDF Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (FSHD) – aktualny stan wiedzy

Kannabinoidy w neurologii dziecięcej
Cannabinoids in child neurology
Justyna Paprocka, Barbara Bacler-Żbikowska
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 79-87 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.368
Abstract  |  Full textPDF Kannabinoidy w neurologii dziecięcej

Przyczyny laryngologiczne bólów głowy ze szczególnym uwzględnieniem populacji dziecięcej
Laryngological causes of headaches with special emphasis on the pe diatric population
Sylwia Korska-Szczechowska, Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 89-93 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.369
Abstract  |  Full textPDF Przyczyny laryngologiczne bólów głowy ze szczególnym uwzględnieniem
populacji dziecięcej

Pierwotne niedobory L-karnityny – objawy, zespoły kliniczne, postępowanie
Primary L-carnitine deficiencies – symptoms, clinical syndromes, proceed ings
Jędrzej Fliciński, Bogna Malendowicz-Major, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 95-100 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.370
Abstract  |  Full textPDF Pierwotne niedobory L-karnityny – objawy, zespoły kliniczne, postępowanie

Zespół Sturge’a-Webera – aktualne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne.
Sturge-Weber syndrome – current diagnostic and therapeutic recommendati ons
Maja Karina Pietrzak, Aleksandra Kacprzak, Maria Mazur, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 101-108 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.371
Abstract  |  Full textPDF Zespół Sturge’a-Webera – aktualne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne.

Nowe metody w diagnostyce padaczki: magnetoencefalografia
New methods in the diagnosis of epilepsy : magnetoencephalography
Rafał Nowak, Piotr Durka
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 109-111 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.372
Abstract  |  Full textPDF Nowe metody w diagnostyce padaczki: magnetoencefalografia

CASE REPORTS

Phenotype and intellectual development variability in family with Pfeiffer Syndrome caused by p.P252R mutation in FGFR1 gene
Wewnątrzrodzinna zmienność fenotypu i rozwoju intelektualnego w zespole Pfeiffera wywołana mutacją p.P252R w genie FGFR1
Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Wojciech Sobaniec, Beata Olchowik
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 113-115 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.373
Abstract  |  Full textPDF Phenotype and intellectual development variability in family with Pfeiffer
Syndrome caused by p

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych