Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 25/2016 Issue 51

EDITORIAL

Choroby afektywne i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży chorujących na padaczkę
Affective and anxiety disorders in children and adolescents with epilepsy
Jaśmina Sieracka, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 9-16 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.387
Abstract  |  Full textPDF Choroby afektywne i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży chorujących
na padaczkę

ORIGINAL ARTICLES

Analiza zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowego
Analysis of deaths in children with diseases of the nervous system
Krystyna Gontko–Romanowska, Paweł Panieński, Zbigniew Żaba, Magdalena Łukasik–Głębocka, Michał Szemień, Joanna Mitkowska, Adrian Chrobak, Krystian Ratajczak, Jacek Górny
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 17-22 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.380
Abstract  |  Full textPDF Analiza zgonów u dzieci z chorobami układu nerwowego

Assessment of leptin, c- reactive protein and lipid levels in children and adolescents with myelomeningocele
Ocena stężenia leptyny, białka ostrej fazy i lipidów u dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową
Bożena Okurowska-Zawada, Agata Korzeniecka-Kozerska, Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 23-27 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.381
Abstract  |  Full textPDF Assessment of leptin, c- reactive protein and lipid levels in children and adolescents with myel

REVIEW PAPERS

Wtórne niedobory i możliwości suplementacji L-karnityny w praktyce neurologa
Secondary deficiencies and the possibility of supplementation with L-carnitine in neurologist practice
Jędrzej Fliciński, Monika Starczewska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 29-38 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.382
Abstract  |  Full textPDF Wtórne niedobory i możliwości suplementacji L-karnityny w praktyce neurologa

Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wiedzy
Febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES) –a current approach
Emilia Danel-Leśkow, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 39-42 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.383
Abstract  |  Full textPDF Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wie

Onanizm w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym – rozpoznanie, różnicowanie i leczenie
Onanism in infancy and early childhood – diagnosis, differentia l diagnosis and management
Agnieszka Kraśniej-Dębkowska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 43-46 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.384
Abstract  |  Full textPDF Onanizm w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym – rozpoznanie, różnicowanie i leczen

Drgawki pirydoksyno zależne – aktualna diagnostyka i leczenie
Current diagnosis and treatment of pyridoxine dependent epilepsy due to antiqutin deficiency
Dorota Wesół-Kucharska, Dariusz Rokicki
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 47-53 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.385
Abstract  |  Full textPDF Drgawki pirydoksyno zależne – aktualna diagnostyka i leczenie

Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów ("medyczna marihuana") w terapii dzieci. Przegląd opinii i stanowisk.
Current status and prospects for cannabinoids ("medical marihuana") used in children therapy. Review of opinions and standpoints
Roman Wachowiak, Marian Krawczyński, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 55-65 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.386
Abstract  |  Full textPDF Stan aktualny i perspektywa stosowania kannabinoidów (

CASE REPORTS

Zespół Klippla-Trénaunaya po latach – opis przypadku
Klippel-Trenaunay Syndrome follow up – case report
Jędrzej Fliciński, Jan Brylak, Marcin Stański, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 67-74 , https://doi.org/10.20966/chn.2016.51.388
Abstract  |  Full textPDF Zespół Klippla-Trénaunaya po latach – opis przypadku

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 75-79)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych