Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 27/2018 Issue 54

EDITORIAL

Przegląd metod oceny funkcjonalnej u niesiedzących pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA)
A review of functional assessment scales in non-sitters with spinal muscular atrophy (SMA)
Zuzanna Gierlak-Wójcicka, Małgorzata Burlewicz, Anna Potulska-Chromik, Anna Kostera-Pruszczyk
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 11-17 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.415
Abstract  |  Full textPDF Przegląd metod oceny funkcjonalnej u niesiedzących pacjentów
z rdzeniowym zanikiem mięśni

ORIGINAL ARTICLES

Assessment of speech and communication disorders in preschool children with autism
Ocena zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym
Barbara Szukiel, Piotr Sobaniec, Ewelina Batruch, Urszula Kruk, Joanna Łotowska
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 19-24 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.416
Abstract  |  Full textPDF Assessment of speech and communication disorders
in preschool children with autism

The possibilities of independent functioning in the opinion of patients with cerebral palsy on the threshold of adulthood – preliminary study
Możliwości samodzielnego funkcjonowania w opinii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym u progu dorosłości – badanie wstępne
Jolanta Taczała, Magdalena Dmoszyńska-Graniczka, Marek Cybulski, Piotr Majcher, Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Michał Latalski
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 25-30 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.417
Abstract  |  Full textPDF The possibilities of independent functioning in the opinion of patients
with cerebral palsy on

Wczesna fizjoterapia dziecka z porażeniem splotu ramiennego typu Erba
Early physiotherapy of a child with Erb’s palsy
Aleksandra Włodarczyk, Ewa Gajewska
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 31-35 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.418
Abstract  |  Full textPDF Wczesna fizjoterapia dziecka z porażeniem splotu ramiennego typu Erba

Znaczenie neurosensomotorycznej terapii MNRI wg dr S Masgutovej u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi
Significance of neurosensory motor MNRI therapy according to Dr S Masgutova in patients with neurological disorders
Katarzyna Nowak, Piotr Sobaniec, Halina Muzaj, Joanna Maria Łotowska
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 37-52 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.419
Abstract  |  Full textPDF Znaczenie neurosensomotorycznej terapii MNRI
wg dr S Masgutovej u pacjentów z zaburzeniami neu

Ocena zaburzeń komunikacji u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z zastosowaniem Communication Function Classification System
Assessment of the communication difficulties of children and ado lescents with cerebral palsy using Communication Function Classification System
Agata Michalska, Mateusz Burak, Katarzyna Połatyńska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 53-58 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.420
Abstract  |  Full textPDF Ocena zaburzeń komunikacji u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym z zastos

REVIEW PAPERS

TAND Checklist – a new tool for assessment of neuropsychiatric disorders in tuberous sclerosis patients
Lista kontrolna TAND – nowe nar zędzie do badania zabur zeń neuropsychiatrycznych u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym
Agata Siłuszyk, Agnieszka Maryniak, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 59-63 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.421
Abstract  |  Full textPDF TAND Checklist – a new tool for assessment of neuropsychiatric
disorders in tuberous sclerosi

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu specyficznego zaburzenia językowego – SLI
Diagnostic difficulties in the recognition of Specific Language Impairment – SLI
Justyna Kackieło-Tomulewicz, Leszek Boćkowski
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 65-70 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.422
Abstract  |  Full textPDF Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu specyficznego zaburzenia
językowego – SLI

CASE REPORTS

Andersen-Tawil syndrome – a case report
Zespół Andersen-Tawil – opis przypadku
Katarzyna Wójcik-Borowska, Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Ewa Zienkiewicz, Magdalena Małka, Maria Klatka
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 71-73 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.423
Abstract  |  Full textPDF Andersen-Tawil syndrome – a case report

Review of neurological aspects in a 3-month-old boy with Ehlers-Danlos syndrome (EDS) – case report
Spektrum objawów neurologicznych u 3-miesięcznego chłopca z zespołem Ehlersa i Danlosa (EDS) – opis przypadku
Anna Dobrucka-Głowacka, Ilona Kopyta, Aleksandra Jezela-Stanek
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 75-78 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.424
Abstract  |  Full textPDF Review of neurological aspects in a 3-month-old boy with Ehlers-Danlos
syndrome (EDS) – case

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych