Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 27/2018 Issue 55

EDITORIAL

Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Semiological and psychiatric characteristics of children with psychogenic non-epileptic seizures
Barbara Steinborn, Bogna Malendowicz-Major
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.425
Abstract  |  Full textPDF Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi
napadami rzekomopadaczkow

REVIEW PAPERS

Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - przegląd piśmiennictwa
Music therapy as a method supporting rehabilitation of patients with cerebral palsy - review
Marcin Girdwoyń, Mariusz Pawłowski, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 15-22 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.426
Abstract  |  Full textPDF Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację pacjentów
z mózgowym porażeniem dziec

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nośniki mediów elektronicznych na układ nerwowy u dzieci
The effects of electromagnetic radiation emitted by electronic media carriers on the nervous system in children
Ewa Dworzańska , Krystyna Mitosek-Szewczyk , Paulina Hołowicka-Kłapeć , Anna K. Szewczyk
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 23-27 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.427
Abstract  |  Full textPDF Wpływ promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nośniki
mediów elektronicznych n

Padaczka w wybranych chorobach neurometabolicznych
Epilepsy in selected neurometabolic diseases
Justyna Paprocka, Ewa Emich-Widera
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 29-37 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.428
Abstract  |  Full textPDF Padaczka w wybranych chorobach neurometabolicznych

Molekularne podłoże i terapia rdzeniowego zaniku mięśni
Molecular basis and therapy of spinal muscular atrophy
Anna Szczerba, Aleksandra Śliwa, Marcin Żarowski, Anna Jankowska
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 39-46 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.429
Abstract  |  Full textPDF Molekularne podłoże i terapia rdzeniowego zaniku mięśni

CASE REPORTS

Choroba Taya-Sachsa – w oparciu o opis przypadku klinicznego
Tay-Sachs disease: a case study
Agnieszka Kowalik-Gałuszka, Elżbieta Czyżyk
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 47-51 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.430
Abstract  |  Full textPDF Choroba Taya-Sachsa – w oparciu o opis przypadku klinicznego

Porażenie wiotkie kończyn górnych u 6-latka jako manifestacja wyściółczaka anaplastycznego rdzenia kręgowego
Flaccid paralysis of upper limbs in a 6-year-old as a manifestation of anaplastic spinal cord ependymoma
Marcin Chyra, Magdalena Dudzińska, Marek Mandera, Katarzyna Lipka, Marek Boba
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 53-57 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.431
Abstract  |  Full textPDF Porażenie wiotkie kończyn górnych u 6-latka jako manifestacja wyściółczaka
anaplastyczneg

Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – diagnostyka różnicowa w oparciu o przypadek kliniczny
Bickerstaff’s Brainstem Encephalitis – differential diagnosis based on clinical case
Ewa Tonia-Cwynar, Małgorzata Bocheńska, Elżbieta Czyżyk
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 59-61 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.432
Abstract  |  Full textPDF Zapalenie pnia mózgu Bickerstaff’a – diagnostyka różnicowa w oparciu
o przypadek klinicz

Obraz kliniczny deficytu transportera kreatyny. Opis przypadku
Symptoms of creatine deficiency syndrome. Case report
Anna Lemska, Marta Zawadzka, Małgorzata Lemka, Agnieszka Sawicka, Mariusz Kwarciany, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 63-67 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.433
Abstract  |  Full textPDF Obraz kliniczny deficytu transportera kreatyny. Opis przypadku

SCL6A8 mutation in female patient resulting in creatine transporter deficiency
Mutacja genu SCL6A8 u dziewczynki wywołująca niedobór transportera kreatyny
Zuzanna Lewandowska, Barbara Steinborn, Włodzimierz Borkowski, Elżbieta Chlebowska, Katarzyna Karmelita-Katulska
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 69-76 , https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.434
Abstract  |  Full textPDF SCL6A8 mutation in female patient resulting in creatine transporter
deficiency

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych