Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 28/2019 Issue 57

EDITORIAL

Zaburzenia ze spektrum autyzmu i padaczka
Autism spectrum disorders and epilepsy
Barbara Gurda, Bogna Malendowicz-Major, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 11-14 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.445
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia ze spektrum autyzmu i padaczka

REVIEW PAPERS

Ataksja u dzieci – jak rozpoznać i jak leczyć?
Ataxia in children – how to diagnose and treat?
Paulina Komasińska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 15-21 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.446
Abstract  |  Full textPDF Ataksja u dzieci – jak rozpoznać i jak leczyć?

Metody oceny funkcji poznawczych u dzieci chorych na padaczkę leczonych dietą ketogenną
Methods of assessing cognitive function in children with epilep sy treated with the ketogenic diet
Aleksandra Dąbrowska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 29, 57: 23-28 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.447
Abstract  |  Full textPDF Metody oceny funkcji poznawczych u dzieci chorych na padaczkę
leczonych dietą ketogenną

Wczesna diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego. Czy jest możliwa już w pierwszym półroczu życia?
Early diagnosis of cerebral palsy. Is it possible in the first half-year of life?
Małgorzata Eliks, Ewa Gajewska
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 29-33 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.448
Abstract  |  Full textPDF Wczesna diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego. Czy jest możliwa
już w pierwszym pó

Tężyczka u dzieci – diagnostyka i leczenie
Tetany in children – diagnosis and treatment
Aleksandra Jopek, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 35-39 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.449
Abstract  |  Full textPDF Tężyczka u dzieci – diagnostyka i leczenie

Zaburzenia zachowania i emocji w zespole Tourette’a
Behavioral and emotional disorders in Tourette syndrome
Aleksandra Dąbrowska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 41-45 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.450
Abstract  |  Full textPDF Zaburzenia zachowania i emocji w zespole Tourette’a

Obraz czynności bioelektrycznej mózgu w autyźmie dziecięcym
Picture of brain bioelectrical activity in childhood autism
Joanna Michalska, Bogna Malendowicz-Major
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 47-48 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.451
Abstract  |  Full textPDF Obraz czynności bioelektrycznej mózgu w autyźmie dziecięcym

CASE REPORTS

Kleefstra Syndrome – case report
Zespół Kleefstra – opis pr zypadku
Marzena Kukla, Martyna Karoń, Magdalena Chrościńska-Krawczyk
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 49-52 , https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.452
Abstract  |  Full textPDF Kleefstra Syndrome – case report

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych