Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 29/2020 Issue 59

EDITORIAL

COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej
COVID-19 - the neurological picture in the pediatric population
Julianna Szwancyber, Natalia Symela, Anna Szwinge, Justyna Paprocka
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 11-26 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.465
Abstract  |  Full textPDF COVID-19 - obraz neurologiczny w populacji pediatrycznej

REVIEW PAPERS

Dziecko wiotkie z punktu widzenia pediatry i neurologa dziecięcego
Floppy Child from the point of view of a pediatrician and child neurologist
Paulina Komasińska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 27-35 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.466
Abstract  |  Full textPDF Dziecko wiotkie z punktu widzenia pediatry i neurologa dziecięcego

Cortisol in individuals with autism spectrum disorders – review
Kortyzol u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - przegląd piśmiennictwa
Zuzanna Lewandowska, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 36-44 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.467
Abstract  |  Full textPDF Cortisol in individuals with autism spectrum disorders – review

Cytokine detection in cerebrospinal fluid in central nervous system diseases in children
Stężenie cytokin w płynie mózgowo -rdzeniowym w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci
Karol Lubarski, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 45-50 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.468
Abstract  |  Full textPDF Cytokine detection in cerebrospinal fluid in central nervous system
diseases in children

Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym - systematyczny przegląd piśmiennictwa
Satellite cells in patients with cerebral palsy - a systematic literature review
Aleksandra Popłonyk, Zofia Sajecka, Daria Siejka, Dominika K. Szymańska, Edyta Tekień, Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 51-56 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.469
Abstract  |  Full textPDF Komórki satelitarne u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym -
systematyczny przegląd

Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination u niemowląt w celu przewidywania lub potwierdzenia wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego - systematyczny przegląd piśmiennictwa
Using the Hammersmith Infant Neurological Examination Scale in infants to predict or confirm cerebral palsy - a systematic literature review
Klaudia Maćkowska, Marta Raźniewska, Gabriela Siwiec, Justyna Skrzypczak, Katarzyna Ostrzyżek-Przeździecka, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 57-65 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.470
Abstract  |  Full textPDF Wykorzystanie skali Hammersmith Infant Neurological Examination
u niemowląt w celu przewidywan

Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?
Is it worth assessing the quality of life in children with head aches?
Jędrzej Fliciński, Dorota Talarska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 66-74 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.471
Abstract  |  Full textPDF Czy warto oceniać jakość życia u dzieci z bólami głowy?

Zespół Jeavonsa - od patofizjologii do leczenia
Jeavons syndrome - from pathophysiology to treatment
Zuzanna Niwińska
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 75-80 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.472
Abstract  |  Full textPDF Zespół Jeavonsa - od patofizjologii do leczenia

General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych wg Prechtla - teoretyczny opis metody diagnostycznej dziecka ryzyka zaburzeń rozwojowych
General Movement Assessment - a theoretical description of a diagnostic approach to an at-risk infant
Michał Sokołów, Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 81-87 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.473
Abstract  |  Full textPDF General Movement Assessment, czyli Ocena Globalnych Wzorców
Ruchowych wg Prechtla - teoretyczn

CASE REPORTS

Acute ischemic stroke secondary to childhood primary angiitis of cerebral nervous system (cPACNS) - case report and literature review
Udar niedokrwienny mózgu w przebiegu dziecięcego pierwotnego zapalenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego (cPACNS) - opis przypadku i przegląd literatury
Anuszkiewicz Karolina, Stogowski Piotr, Zawadzka Marta, Ziołkowska Kinga, Pasierbska Ewa, Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 88-91 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.474
Abstract  |  Full textPDF Acute ischemic stroke secondary to childhood primary angiitis of cerebral nervous system (cPACNS

Ocena funkcji motorycznych chorego z SMA IIIb poddanego fizjoterapii z jednoczesnym leczeniem lekiem Nusinersen - opis przypadku
Assessment of motor functions in a patient with SMA IIIb undergoing physiotherapy with simultaneous treatment with Nusinersen - a case study
Maciej R. Raczak , Lech Furmaniuk
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 92-96 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.475
Abstract  |  Full textPDF Ocena funkcji motorycznych chorego z SMA IIIb poddanego fizjoterapii
z jednoczesnym leczeniem l

Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadku
Demyelinating syndrome with the presence of anti-MOG antibodies . A case report
Agnieszka Wencel-Warot, Paweł Kemnitz, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 97-102 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.476
Abstract  |  Full textPDF Zespół demielinizacyjny z obecnymi przeciwciałami anty-MOG. Opis przypadku

Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadku
The Case of epilepsy in a patient withmultiple cavernous hemangiomas
Anna Szyszko-Szwed
Neurol Dziec 2020; 29, 59: 103-105 , https://doi.org/10.20966/chn.2020.59.477
Abstract  |  Full textPDF Padaczka u pacjenta z mnogimi naczyniakami jamistymi - opis przypadku

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych