Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 31-32/2021-2022 Issue 60

EDITORIAL

Doświadczenia polskich ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.
Clinical, multicenter treatment of patients with spinal muscular atrophy - the experience in Poland
Magdalena Ogrodnik, Dariusz Chmielewski, Anna Szwinge, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Anna Kostera- Pruszczyk, Wojciech Giza, Małgorzata Szymańska, Karina Kierkus-Dłużyńska, Anna Łusakowska, Adrianna Wójcik, Anna Frączek, Elżbieta Czyżyk, Joanna Michalska, Magdalena Chrościńska- Krawczyk, Jacek Pilch, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 11-25 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.483
Abstract  |  Full textPDF Doświadczenia polskich ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów
z rdzeniowym zanikiem

ORIGINAL ARTICLES

Trening siłowy kończyn górnych jako forma rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: systematyczny przegląd piśmiennictwa
Strength training of upper limbs as a form of rehabilitation in children and adolescents with cerebral palsy: a systematic literature review
Iwona Walecka, Marta Ambroziewicz, Jakub S. Gąsior
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 26-39 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.478
Abstract  |  Full textPDF Trening siłowy kończyn górnych jako forma rehabilitacji dzieci i młodzieży
z mózgowym por

REVIEW PAPERS

Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznych
Turner syndrome in terms of comorbid neurological disorders
Aneta Gawlik, Agnieszka Tokarska, Justyna Paprocka
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 40-53 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.479
Abstract  |  Full textPDF Zespół Turnera w aspekcie współistniejących zaburzeń neurologicznych

Wrodzone zespoły miasteniczne - aktualny stan wiedzy
Congenital myasthenic syndromes - the current state of knowledge
Monika Nowacka-Gotowiec, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 54-60 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.480
Abstract  |  Full textPDF Wrodzone zespoły miasteniczne - aktualny stan wiedzy

CASE REPORTS

Rola elektroencefalografii w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu ostrego zapalenia mózgu u dzieci. Opis przypadków
Utility of electroencephalography findings in the diagnosis and management of acute encephalitis in children. Case report
Paweł Kemnitz, Justyna Frąszczak, Katarzyna Mazur-Melewska, Anna Mania, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 61-67 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.481
Abstract  |  Full textPDF Rola elektroencefalografii w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu
ostrego zapalenia mózgu u d

Marinesco-Sjögren syndrome occurrence in family (case of a rare syndrome in siblings)
Rodzinne występowanie zespołu Marinesco – Sjögrena (opis przypadku występowania rzadkiego zespołu u rodzeństwa)
Ilona Pieczonka-Ruszkowska, Wojciech Demuth, Katarzyna Wołyńska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 68-70 , https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.482
Abstract  |  Full textPDF Marinesco-Sjögren syndrome occurrence in family (case of a rare syndrome in siblings)

WHAT IS NEW IN CHILD NEUROLOGY
(p. 71-76)
Full textPDF

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych