Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej


Volumetric and diffusion magnetic resonance imaging in pediatric neurology
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 17-22
Full text PDF Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii
dziecięcejSTRESZCZENIE

W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w diagnostyce neuroobrazowej, a w szczególności rozwój nowych technik rezonansu magnetycznego (MR) mózgu budzi duże nadzieje. Badania neuroobrazowe ilościowe: badania wolumetryczne MR istoty szarej i białej, dyfuzji MR i tensora dyfuzji MR stwarzają możliwości diagnostyczne w wielu schorzeniach układu nerwowego u dzieci. Pozwalają także na śledzenie i pomiar, w sposób ilościowy, zachodzących procesów przebudowy i reorganizacji mózgu. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości badania ilościowe MR będą podstawowymi metodami diagnostycznymi w neuropediatrii.

Słowa kluczowe: badania wolumetryczne MR, dyfuzja MR, choroby układu nerwowego


ABSTRACT

Great progress in neuroimaging has been made in the recent years. Particularly the development of the new techniques of magnetic resonance imaging (MRI) is very promising. Quantitative neuroimaging studies: volumetric MRI of gray and white matter, diffusion MRI and diffusion tensor MRI bring new diagnostic possibilities in various disorders of nervous system in children. These new techniques allow to monitor and measure quantitatively the processes of and reconstruction of the developing brain. Probably in the near future quantitative MRI studies will be the basic diagnostic methods in neuropediatrics.

Key words: volumetric MRI studies, diffusion MRI, disorders of nervous system


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kułak W

PubMed
Articles by:Kułak W

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych