Vol. 27/2018 Issue 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

 
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów


Depictions of headache in literary fiction and poetry based on the chosen works
Katedra I Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI: 10.20966/chn.2016.50.359
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Full text PDF Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych
utworówSTRESZCZENIE

Opisy chorób, chorowania i cierpienia są częstym tematem, po który sięga literatura. Pisanie o chorobach jest też sposobem pisarza, aby radzić sobie z bólem, schorzeniem, a także chęcią oswojenia i przyjęcia tego stanu za część codziennej egzystencji. Jest też próbą pokazania czytelnikowi, że choroba jest nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Cierpią wszyscy. Zwykli śmiertelnicy, poeci, pisarze. W bólu i cierpieniu wszyscy jesteśmy równi, ale tylko nieliczni potrafią pisać o tym z polotem i zacięciem literackim. Celem pracy jest przypomnienie znanych utworów literatury pięknej i ukazanie jak poeci i pisarze wykorzystują problemy zdrowotne dla osiągnięcia określonych efektów, budowania wielowymiarowych postaci, bliższych czytelnikowi, bo też borykających się z różnymi dolegliwościami – w tym przypadku bólami głowy.

Słowa kluczowe: ból głowy, migrena


ABSTRACT

Descriptions of diseases, ailments and sufferings are frequent topics chosen by writers and poets. Writing about the disease for the writers is a way to deal with their own pain, illness but also a desire to tame and accept it as a part of daily existence. It is also an attempt to show the reader that the disease is an integral part of human existence. Everyone is suffering. Mere mortals, poets, writers. In pain and suffering all people are equal, however only a few can write about it with flair and literary verve. The aim of the work was to recall some of the well-known and liked works of literature and show how writers and poets use health problems to achieve certain effects, build complex characters and bring them closer to the reader for they also struggle with various ailments - in this case with headaches.

Key words: headache, migraine


Powrót

Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Konieczna B
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Konieczna B
Articles by:Steinborn B

Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych