Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Rodzina z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie teorii systemowej


Family with child with cerebral palsy in an aspect of the systemic theory
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 61-66
Full text PDF Rodzina z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie
teorii systemowejSTRESZCZENIE

Mózgowe porażenie dziecięce to zaburzenia ruchu i postawy związane z uszkodzeniem lub zaburzeniami rozwojowymi niedojrzałego mózgu. Zmianom tym towarzyszą objawy współistniejące – padaczka, upośledzenie umysłowe, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy. Dzieci przez całe życie wymagają specjalistycznej opieki medycznej oraz wsparcia i zaangażowania rodziny. Urodzenie się dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego powoduje konsekwencje dla całego systemu rodzinnego. Artykuł omawia zjawiska występujące w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym w aspekcie teorii systemowej.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność, rodzina, system


ABSTRACT

Child cerebral palsy is a disorder of movement and posture connected with the injury or developmental disorders of the immature brain. These disorders may be accompanied by epilepsy, mental retardation, and vision, hearing and speech defects. The children require a life long specialized medical care as well as the support and commitment of their family. The birth of a child with cerebral palsy has the consequences for the whole family (system). This article discusses the problems befalling a family with a disable child in an aspect of the systemic theory.

Key words: child cerebral palsy, disability, family, system


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wiśniewska E

PubMed
Articles by:Wiśniewska E

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych