Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Rodzina z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie teorii systemowej


Family with child with cerebral palsy in an aspect of the systemic theory
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 61-66
Full text PDF Rodzina z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie
teorii systemowejSTRESZCZENIE
Mózgowe porażenie dziecięce to zaburzenia ruchu i postawy związane z uszkodzeniem lub zaburzeniami rozwojowymi niedojrzałego mózgu. Zmianom tym towarzyszą objawy współistniejące – padaczka, upośledzenie umysłowe, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy. Dzieci przez całe życie wymagają specjalistycznej opieki medycznej oraz wsparcia i zaangażowania rodziny. Urodzenie się dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego powoduje konsekwencje dla całego systemu rodzinnego. Artykuł omawia zjawiska występujące w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym w aspekcie teorii systemowej.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność, rodzina, system


ABSTRACT
Child cerebral palsy is a disorder of movement and posture connected with the injury or developmental disorders of the immature brain. These disorders may be accompanied by epilepsy, mental retardation, and vision, hearing and speech defects. The children require a life long specialized medical care as well as the support and commitment of their family. The birth of a child with cerebral palsy has the consequences for the whole family (system). This article discusses the problems befalling a family with a disable child in an aspect of the systemic theory.

Key words: child cerebral palsy, disability, family, system


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Mazanek E.: Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy psychologicznopedagogiczne. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej, Warszawa 2003.
[2] 
Praktyczne wytyczne dotyczące postępowania diagnostycznego z dzieckiem chorującym na mózgowe porażenie dziecięce - raport American Academy of Neurology i Child Neurology Society. Neurology, 2004:4, 26-40.
[3] 
Kułak W., Sobaniec W.: Mózgowe porażenie dziecięce - standard postępowania. Stand. Med., 2004:1, 96-99.
[4] 
Ostapowicz D., Kułak W., Sobaniec W.: Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol. Dziec., 2002:22, 49-58.
[5] 
Minczakiewicz E.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i w szkole. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
[6] 
Fung E., Samson-Fang L., Stallings V. et al.: Feeding dysfunction is associated with poor growth and health status in children with cerebral palsy. J. Am. Diet. Assos., 2002:3, 361-373.
[7] 
Więcek S., Woś H., Grzybowska-Chlebowczyk ., Radziewicz-Winnicki I.: Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol., 2007:4, 445-449.
[8] 
Szczegielniak J., Udrska A.: Czynność wentylacyjna płuc u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjol., Pol., 2005:2, 189-191.
[9] 
Kołomyjska T., Sobaniec W., Kułak W.: Charakterystyka padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Epilep., 2004:12, 221-233.
[10] 
Michałowicz R.: Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 2001.
[11] 
Żurek A.: Przystosowanie społeczne dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym. W: Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacji. Bober T., Kobel-Buys K. (red.). Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2007
[12] 
de Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
[13] 
Majchrowska A.: Wybrane elementy socjologii. Wyd. Czelej, Lublin 2003.
[14] 
Pecyna M.B.: Dziecko i jego choroba. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.
[15] 
Twardowski A.: Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Obuchowska I. (red), Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
[16] 
Janion E.: Dziecko przewlekle chore w rodzinie. Oficyna Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.
[17] 
Parchomiuk M.: Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych. Wyd. UMCS, Lublin 2007.
[18] 
Sidor B.: Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.
[19] 
Pecyna B.: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
[20] 
Pisula E.: Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
[21] 
Cudak S.: Wychowanie i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, Łódź 2007.
[22] 
Manuel. J.,Naughton M., Balkrishnan R. et al: Stress and Adaptation in Mothers of Children With Cerebral Palsy. J. Pediatr. Psych.,, 2003:3, 197-201.
[23] 
Macierz A.: Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
[24] 
Dąbrowska A.: Poczucie koherencji u rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Psych. Pol., 2007:XLI, 2, 189-201.
[25] 
Dąbrowska A.: Stres u rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako element interakcji specjaliści-rodzice. Post. Reh., 2006;3, 25-32.
[26] 
Pisula E.: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
[27] 
Mazanek E.: Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
[28] 
Levitt S.: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. PZWL, Warszawa 2004.
[29] 
Sadowska L., Szpich E., Wójtowicz D., Mazur A.: Odpowiedzialność rodzicielska w procesie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006:1, 11-21.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wiśniewska E

PubMed
Articles by:Wiśniewska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych