Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wczesna diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego. Czy jest możliwa już w pierwszym półroczu życia?


Early diagnosis of cerebral palsy. Is it possible in the first half-year of life?
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.448
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 29-33
Full text PDF Wczesna diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego. Czy jest możliwa
już w pierwszym póSTRESZCZENIE
Mózgowe porażenie dziecięce jest złożoną grupą zaburzeń powstałych w wyniku uszkodzenia rozwijającego się mózgu. Dotychczas mózgowe porażenie dziecięce było rozpoznawane około 2 roku życia. Według najnowszych rekomendacji rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego lub wysokiego ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego możliwe jest w pierwszym półroczu życia. Do 5 miesiąca życia metodami o największej predykcyjności są ocena globalnych ruchów, the Hammersmith Infant Neurological Examination oraz badanie rezonansu magnetycznego. U starszych niemowląt natomiast stosuje się the Hammersmith Infant Neurological Examination, rezonans magnetyczny oraz skalę the Developmental Assessment of Young Children. Celem pracy jest przedstawienie zaleceń dotyczących wczesnego rozpoznania mózgowego porażenia dziecięcego i omówienie metod diagnostycznych.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, wczesna diagnostyka


ABSTRACT
Cerebral palsy is a heterogeneous group of disorders attributed to damage to the developing brain. So far it has been traditionally diagnosed at about 2 years of age. According to recent recommendations the diagnosis of cerebral palsy, or high risk of cerebral palsy, is possible in the first half-year of an infant’s life. Methods used up to 5 months of age involve: the Prechtl Qualitative Assessment of General Movements, the Hammersmith Infant Neurological Examination and resonance magnetic imaging. The Hammersmith Infant Neurological Examination, magnetic resonance imaging and the Developmental Assessment of Young Children are used in older infants. The above mentioned tools possess the highest sensitivity in the prediction of cerebral palsy. This paper presents the recommendation on early diagnosis of cerebral palsy and describes diagnostics tools.

Key words: cerebral palsy, early diagnosis


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 8–14.
[2] 
Oskoui M., Coutinho F., Dykeman J., et al.: An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 509–519.
[3] 
Michałowicz R: Mózgowe porażenie dziecięce. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
[4] 
Michael-Asalu A., Taylor G., Campbell H. et al.: Cerebral Palsy: Diagnosis, Epidemiology, Genetics, and Clinical Update. Adv Pediatr 2019; 66: 189–208.
[5] 
Novak I., Morgan C., Adde L., et al.: Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA Pediatr 2017; 171: 897–907.
[6] 
Milewska A., Mileańczuk-Lubecka B.A., Kochanowski J., et al.: Analiza czynników ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego. Nowa Pediatria 2011; 4: 79–84.
[7] 
MacLennan A.H., Thompson S.C., Gecz J.: Cerebral palsy: causes, pathways, and the role of genetic variants. Am J Obstet Gynecol 2015; 213: 779–788.
[8] 
Jacobsson B., Hagberg G.: Antenatal risk factors for cerebral palsy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004; 18: 425–436.
[9] 
Shi Z., Ma L., Luo K., et al.: Chorioamnionitis in the Development of Cerebral Palsy: A Meta-analysis and Systematic Review. Pediatrics 2017;139(6): e2016378 .
[10] 
Kułak W.: Neurofizjologiczna i obrazowa ocena uszkodzenia i plastyczności mózgu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol Dziec 2006; 15: 71–73.
[11] 
McIntyre S., Taitz D., Keogh J., et al.: A systematic review of risk factors for cerebral palsy in children born at term in developed countries. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 499–508.
[12] 
Beligere N., Rao R.: Neurodevelopmental outcome of infants with meconium aspiration syndrome: report of a study and literature review. J Perinatol 2008; 28 Suppl 3: 93–101.
[13] 
Ellenberg J.H., Nelson K.B.: The association of cerebral palsy with birth asphyxia: a definitional quagmire. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 210–216.
[14] 
Himpens E., Van den Broeck C., Oostra A., et al.: Prevalence, type, distribution, and severity of cerebral palsy in relation to gestational age: a meta-analytic review. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 334–340.
[15] 
Sellier E., Platt M.J., Andersen G.L., et al.: Decreasing prevalence in cerebral palsy: a multi-site European population-based study, 1980 to 2003. Dev Med Child Neurol 2016; 58: 85–92.
[16] 
Reid S.M., Meehan E., McIntyre S., et al.: Temporal trends in cerebral palsy by impairment severity and birth gestation. Dev Med Child Neurol 2016; 58 Suppl 2: 25–35.
[17] 
McIntyre S., Morgan C., Walker K., et al.: Cerebral palsy-don’t delay. Dev Disabil Res Rev 2011; 17: 114–129.
[18] 
Australian Cerebral Palsy Register Report 2018, Adress: https: //www.cpregister.com/pubs/pdf/ACPR Report_Web_2016.pdf
[19] 
Novak I., Hines M., Goldsmith S., et al.: Clinical prognostic messages from a systematic review on cerebral palsy. Pediatrics 2012; 130: 1285–1312.
[20] 
Kułak W., Sobaniec W., Okurowska-Zawada, et al.: Antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy in children in Podlaskie Province. Neurol Dziec 2009; 18: 19–24.
[21] 
Granild-Jensen J.B., Rackauskaite G., Flachs E.M., et al.: Predictors for early diagnosis of cerebral palsy from national registry data. Dev Med Child Neurol 2015; 57: 931–935.
[22] 
Boychuck Z., Andersen J., Fehlings D., et al.: Current Referral Practices for Diagnosis and Intervention for Children with Cerebral Palsy: A National Environmental Scan. J Pediatr 2020; 216: 173–180.e171.
[23] 
Himmelmann K., Horber V., De La Cruz J., et al.: MRI classification system (MRICS) for children with cerebral palsy: development, reliability, and recommendations. Dev Med Child Neurol 2017; 59: 57–64.
[24] 
Korzeniewski S.J., Birbeck G., DeLano M.C., et al.: A systematic review of neuroimaging for cerebral palsy. J Child Neurol 2008; 23: 216–227.
[25] 
Dubowitz L.M., Dubowitz V., Palmer P., et al.: A new approach to the neurological assessment of the preterm and full-term newborn infant. Brain Dev 1980; 2: 3–14.
[26] 
Dubowitz L.M., Dubowitz .V., Mercuri E.: The Neurological Assessment of the Preterm and Full-term Newborn Infant. 2 edition, Mac Keith Press, London 1999.
[27] 
Haataja L., Mercuri E., Regev R., et al.: Optimality score for the neurologic examination of the infant at 12 and 18 months of age. J Pediatr 1999; 135: 153–161.
[28] 
Haataja L., Cowan F., Mercuri E., et al.: Application of a scorable neurologic examination in healthy term infants aged 3 to 8 months. J Pediatr 2003; 143: 546
[29] 
Romeo D.M., Ricci D., Brogna C., et al.: Use of the Hammersmith Infant Neurological Examination in infants with cerebral palsy: a critical review of the literature. Dev Med Child Neurol 2016; 58: 240–245.
[30] 
Romeo D.M., Cioni M., Scoto M., et al.: Neuromotor development in infants with cerebral palsy investigated by the Hammersmith Infant Neurological Examination during the first year of age. Eur J Paediatr Neurol 2008; 12: 24–31.
[31] 
Einspieler C., Bos A.F., Libertus M.E.,et al.: The General Movement Assessment Helps Us to Identify Preterm Infants at Risk for Cognitive Dysfunction. Front Psychol 2016; 7: 406.
[32] 
Prechtl H.F.: Qualitative changes of spontaneous movements in fetus and preterm infant are a marker of neurological dysfunction. In Early Hum Dev. 1990; 23: 151–158
[33] 
Luchinger A.B., Hadders-Algra M., van Kan C.M., et al.: Fetal onset of general movements. Pediatr Res 2008; 63: 191–195.
[34] 
Einspieler C., Prechtl H.F.: Prechtl’s assessment of general movements: a diagnostic tool for the functional assessment of the young nervous system. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2005; 11: 61–67.
[35] 
Einspieler C., Prechtl H.F., Ferrari F., et al.: The qualitative assessment of general movements in preterm, term and young infants-review of the methodology. Early Hum Dev 1997; 50: 47–60.
[36] 
Einspieler C., Marschik P.B., Bos A.F., et al.: Early markers for cerebral palsy: insights from the assessment of general movements. Future Neurol 2012; 7: 709–717.
[37] 
Hrynyszyn G.: Przydatność tomografi i rezonansu magnetycznego głowy w diagnostyce zmian niedotlenieniowo-niedokrwiennych u noworodków. Neurol Dziedz 2007; 16: 7–12.
[38] 
de Vries L.S., van Haastert I.C., Benders M.J., et al.: Myth: cerebral palsy cannot be predicted by neonatal brain imaging. Semin Fetal Neonatal Med 2011; 16: 279–287.
[39] 
Reid S.M., Dagia C.D., Ditchfield M.R., et al: Population-based studies of brain imaging patterns in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2014; 56: 222–232.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Eliks M
Articles by:Gajewska E

PubMed
Articles by:Eliks M
Articles by:Gajewska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych